Vaccinationer

Børne-vaccinationer

Vi følger det danske børnevaccinationsprogram som er udførligt beskrevet på www.sundhed.dk:   KLIK HER

Vaccinationsplanen på sundhed.dk ser således ud:

Alder 

Vaccination mod  

3 mdr. 

difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV7-1² 

5 mdr. ¹ 

difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV7-2²

12 mdr. ¹

difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV7-3²

15 mdr.

MFR 1 

4 år ¹

MFR 2 (pr. 1. april 2008)

5 år ¹ 

difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination 

12 år ³ 

MFR 2 og til piger HPV 1, 2 og 34

De små tal henviser til noterne til børnevaccinationsprogrammet på sundhed.dk

Vi henviser til børnevaccinationsprogrammet på sundhed.dk for en nærmere forklaring på de forskellige udtryk og forkortelser.

Rejse-vacinationer

Vi tilbyder vejledning og vaccination i forbindelse med rejser. Vejledningen bygger bla. på oplysninger som Statens Serum Institut stiller til rådighed på deres hjemmeside: Rejsevaccination (ssi.dk). Der kan du selv orientere dig hvis du har lyst.

Ønsker du vejledning om rejsevaccination, eller at bestille rejsevaccination, så bestil en tid til “rejsevaccination”.

Rejsevaccinationer betales ikke af det offentlige men af den rejsende selv. Se vore priser under Prisliste. Sygesikringen Danmark refunderer en andel af visse vaccinationer, for medlemmer.

Influenza-vaccinationer

De sidste år er influenza-vaccination blevet tilbudt gratis til “risikogruppen” (se længere nede) i månederne Oktober, November og December. 

Risikogruppen (2017)

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod influenza, hvis du er:

§  Fyldt 65 år på vaccinationstidspunktet.

§  Førtidspensionist

§  Gravid i 2. og 3. trimester.

§  Alvorligt eller kronisk syg og lægen vurderer at influenza for dig udgør en alvorlig sundhedsrisiko. feks. hvis du har:

§  kronisk lungesygdom

§  hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

§  diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)

§  medfødt eller erhvervet immundefekt

§  svær overvægt (vejledende BMI>40)

§  påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

§  kronisk lever- og nyresvigt

§  andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza for dig udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

I særlige tilfælde kan du tilbydes gratis indfluenza vaccination hvis du har daglig kontakt (husstandskontakt) med svært immunsupprimerede patienter (patienter med meget nedsat modstandskraft overfor smitte).

Bivirkninger

Du kan blive øm dér, hvor du bliver stukket, få feber eller blive lidt utilpas. Men vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage.

Kontraindikationer (frarådning af vaccination)

Du skal ikke vaccineres, hvis du:

§  Har haft alvorlige bivirkninger ved en tidligere vaccination

§  Har allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx æg)

§  Har feber (udskyd vaccinationen, indtil du er helt rask)

Spørg lægen, hvis du er i tvivl.

Yderligere information om influenza vaccination hos Statens Serum Institut