Vi vaccinerer mod covid-19, influenza og pneumokok fra den 1. oktober 2022.

Igen i år vaccinerer vi uden tidsbestilling, men med drop-in på følgende dage:

Mandag den 3. oktober fra 13:00 til 15:00

Onsdag den 5. oktober fra 13:00 til 15:00

Mandag den 10. oktober fra 13:00 til 15:00


Vi vil gerne opfordre til brug af mundbind når i kommer til vaccination da pladsen er trang i klinikken og vi har særligt sårbare patienter

 

Herunder kan du se om du skulle være berettiget til en eller flere af vaccinerne.
Der kan godt gives flere vacciner på én gang.

 

INFLUENZA

·         Over 65 år

·         Gravide (mere end 12 uger henne)

·         Børn 2-6 år 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du har en af de følgende kroniske sygdomme:

 • Kronisk lungesygdom
 • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt
 • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Kronisk lever- og nyresvigt
 • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægtig (BMI over 35)

 

COVID-19

·         Personer over 50 år

·         Personale i sundheds- og plejesektoren

·         Pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar

Personer under 50 år og med følgende:

 • Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Hjerte- og karsygdom (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation
 • Kronisk nyre- eller leversygdom
 • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • I behandling for kræftsygdom
 • Svære mave-tarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand
 • Alvorlige neurologiske sygdomme
 • Alvorlige reumatologiske sygdomme
 • Svær psykisk sygdom og /eller svært misbrug
 • Downs syndrom
 • Gravide (uanset trimester)

Derudover anbefales personer, der bor i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, også vaccination mod covid-19

 

PNEUMOKOK
 

·         Alle personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023

·         Beboere på plejehjem, nogle plejeboligbebyggelser og nogle botilbud

·         Personer, som har en kronisk lidelse, herunder:

o    manglende eller dysfunktion af milten

o    påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

o    medfødt eller erhvervet immundefekt

o    liquorlækage

o    tidligere invasiv pneumokoksygdom

o    Cochlear implantation

o    udført stamcelletransplantation

o    udført organtransplantation

o    diabetes mellitus

o    kronisk hjertesygdom

o    kronisk lungesygdom

o    kronisk nyresygdom

o    kronisk leversygdom

 

·         Personer under 18 år med:

o    cyanotiske hjertesygdomme

o    hjerteinsufficiens

o    palliativ operation for hjertesygdom

o    hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation

o    kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)

o    hypodynamisk respirationsinsufficiens

o    nefrotisk syndrom

o    immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

·         Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom
 

·         Svejsere